Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

«Θέτοντας τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε οριζόντια προτεραιότητα κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής μετά το 2020»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/10/2019 στο ξενοδοχείο Cavo Spada ημερίδα με θέμα «Το μέλλον και οι προκλήσεις τις μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή ένωση». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ και τον Εμπορικό σύλλογο Χανίων. Διατυπώθηκαν από τους ομιλητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ τόσο σε χώρες του Βορρά της Ευρώπης όσο και του Νότου. Διαπιστώθηκαν συγκλίσεις στα προβλήματα και δόθηκε μεγάλη έμφαση σε τέσσερις τομείς:

  • Δεξιότητες στις ΜΜΕ
  • Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ
  • Διασυνοριακή κινητικότητα των ΜΜΕ
  • Μορφές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

Παρουσιάστηκε ευρέως από την ΕΣΕΕ το πρόγραμμα των open malls και η χρησιμότητά του σε μια κατακερματισμένη ελληνική αγορά μετά από 10 χρόνια ύφεσης.

Επίσης παρουσιάστηκαν μορφές χρηματοδότησης και πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ΜΜΕ τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροχρόνιο ορίζοντα.

Παρουσιάστηκαν από το Πολυτεχνείο στοιχεία για τις ΜΜΕ στις Ευρωπαϊκές χώρες και η χρησιμότητα τους τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και στο ΑΕΠ ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμα έγινε αναφορά στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ και την αναγκαιότητα που απορρέει για την επιβίωσή τους τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροχρόνιο ορίζοντα.

Τέλος παρουσιάστηκαν στοιχεία από τον πρόεδρο του ΕΣΧ κύριο Τοπολιανάκη που αφορούν την συμβολή των ΜΜΕ στην Κρήτη και την στήριξή τους στο ΑΕΠ της χώρας.

Αναλυτικότερα:

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο σε έκταση της Μεσογείου. Πρωτοστατεί στη στήριξη της εθνικής οικονομίας μέσω της πρωτογενούς παραγωγής, του μεταποιητικού τομέα και βεβαίως μέσω του τουρισμού και του εμπορίου. Είναι η νοτιότερη περιφέρεια της χώρας και περιλαμβάνει 4 περιφερειακές ενότητες μεταξύ των οποίων και αυτής των Χανίων. Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο μητρώο επιχειρήσεων που αφορά το έτος 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εδράζουν 4.231 εμπορικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας κατά 25% στη συνολική εικόνα του κλάδου του εμπορίου στην Κρήτη. Σημαντική θέση στην κατανομή της επιχειρηματικότητας του κλάδου του εμπορίου κατέχει το λιανικό εμπόριο με 2.890 επιχειρήσεις. Ενώ 891 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο και 450 στο εμπόριο αυτοκινήτων.

Πέρα, όμως, από τα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημασία του εμπορικού κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό.

  • Διαχρονικά οι μεσαίες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στις περιφερειακές αγορές, αποτελούν έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και πολιτισμού.
  • Είναι η βασική πύλη εισόδου των νέων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.
  • Είναι ένα πεδίο δραστηριοποίησης και απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, πλήττονται από την ανεργία και την περιστασιακή απασχόληση.

Κι αυτό γιατί το εμπόριο είναι ένα κατεξοχήν ανοικτό επάγγελμα. Με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση με τους καταναλωτές και το μεγάλο ρίσκο που καλείται να διαχειριστεί ο επιχειρηματίας. Γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να βρίσκονται οριζόντια στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SBA Fact Sheet-2017) οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ολότητα του ελληνικού επιχειρείν. Δηλαδή το 100%,  με τις πολύ μικρές εξ αυτών να αποτελούν το 97,3% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων βάσει μεγέθους πραγματοποιείται, ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ομογενοποιημένα κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα εγχώρια.

Ακόμη και έτσι όμως οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχονται μόλις στις 376 σε σύνολο 830.053 μονάδων.  Όπως, μπορεί να γίνει αντιληπτό – και σε αντίθεση με άλλες χώρες – η ελληνική επιχειρηματικότητα βασίστηκε κυρίως σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και διέθεταν ανέκαθεν τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορούσε την απασχόληση. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντοτε ήταν «ανοικτές» στον κρατικό έλεγχο. Κάτι που αναιρεί και μία «παραφιλολογία», ότι δήθεν αυτές ευθύνονται για τον όγκο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και έχουν επιβαρύνει τα δημόσια έσοδα. Ακόμη κι εάν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, έχει αναγνωριστεί η σημασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην παραγωγή πολιτικών αυτό δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη, ούτε η μεγάλη τους συμβολή στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ευημερία.

Στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να εισαγάγουν καινοτομίες και να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη. Χρειάζεται, ωστόσο, να διασφαλιστεί η βελτίωση της νομοθεσίας και λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση και σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που εστιάζουν στην καινοτομία, η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και η απελευθέρωση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αυτά, όμως, χρειάζονται σχεδιασμό και πόρους. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θεωρούνται αποκλεισμένες από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον κλάδο. Και είναι άδικο, διότι στερεί από τις ελληνικές ΜΜΕ σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό τους. Για τον εκσυγχρονισμό που θα τους θωράκιζε αποτελεσματικά από τον διαρκώς εντεινόμενο εισαγόμενο ανταγωνισμό από τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου. Επομένως, χρειάζεται να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας Έλληνες και Ευρωπαίοι εργοδότες και σε κλαδικό επίπεδο.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η ημερίδα, την ΕΟΚΕ, την ΕΣΕΕ και το ξενοδοχείο Cavo Spada για την φιλοξενία και ευχόμαστε  η έξοδος της Ελλάδος από τα μνημόνια να αποτελέσει την απαρχή ενός νέου ξεκινήματος για τις ΜΜΕ στην χώρα μας αλλά και την ενδυνάμωση τους  σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

ΖΩ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ…ΣΤΗΡΙ-ΖΩ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με εκτίμηση

 

        O    Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Τοπολιανάκης Γεώργιος                                             Μπαρμπόπουλος Παναγιώτης