Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κυριακάκη Θεοδώρα

Γ. Γραμματέας: Χουδαλάκης Αριστείδης

Αντιπρόεδρος: Γεωργεδάκης Ιδομενέας

Οικονομικός επόπτης: Μαρκαντωνάκης Παύλος

Μέλη: Τοπολιανάκης Γιώργος, Βουρλάκης Νικόλαος, Παπαδουλάκης Στυλιανός, Κανδηλιεράκης Γιώργος, Καπάκης Χρήστος