Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρονικά Βιβλία/ Πλατφόρμα MyData της Α.Α.Δ.Ε.: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων & η λειτουργία της πλατφόρμας»