Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

ΕΣΕΕ-Νέα Εγκύκλιος -Δημοσίευση για το ωράριο λειτουργείας των καταστημάτων!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Θέμα: Δημοσίευση νέου ν. 5019/2023 για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Κυρίες και Κύριοι,

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 27Α΄ – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος νόμος 5019/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 κλπ.», με τον οποίο εισάγονται –μεταξύ άλλων- και διατάξεις που αφορούν στο εμπόριο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 18 του νόμου, κωδικοποιείται πλέον σε ένα ενιαίο άρθρο (το άρθρο 15Α του ν. 4177/2013) το σύνολο της νομοθεσίας για το ωράριο των καταστημάτων.  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

 • Το πλαίσιο ωραρίου εντός του οποίου μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις λιανικής ορίζεται από τις 6.00 έως τις 21.00 από την Δευτέρα έως και το Σάββατο. Επισημαίνεται ότι, όποτε επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές (άρθρο 19 του νόμου) το ισχύον πλαίσιο ωραρίου διατηρείται το ίδιο, ήτοι από 11.00 έως τις 20.00).
 • Καθορίζονται οι επίσημες πλέον αργίες για την λιανική πώληση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η Καθαρή Δευτέρα. Σε ότι αφορά ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα που παραδοσιακά άνοιγαν σε συγκεκριμένους τόπους την ημέρα αυτή, θα μπορούν να ανοίξουν μόνο μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται αναλυτικά πιο κάτω.
 • Συμπεριλαμβάνονται στην ίδια διάταξη οι επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας και είναι οι εξής:
  • Καταστήματα εστίασης.
  • Κυλικεία, καντίνες, κάβες, καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, μίνι μάρκετ, τα οποία αποκτούν για πρώτη φορά νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας και μετά το πέρας του επίσημου πλαισίου ωραρίου.
  • Φωτογραφεία.
  • Ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και συναφή καταστήματα.
  • Ανθοπωλεία, περίπτερα, καταστήματα και εγκαταστάσεις που λειτουργούν στους χώρους των Κεντρικών Αγορών.
  • Καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, κατά το άρθρο 2 ν. 4308/2014, σε δημοτικά διαμερίσματα με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
 • Στις περιοχές τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζεται αυξημένη πληθυσμιακή επιβάρυνση επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του τοπικού Δήμου, η λειτουργία όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, των αρτοποιείων, οπωροπωλείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, κατά το άρθρο 2 ν. 4308/2014, ασχέτως πληθυσμιακού κριτηρίου.
 • Με το άρθρο 19 του νόμου που συμπληρώνει το άρθρο 16 ν. 4177/2013 για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ισχύουν πλέον τα εξής:
  • Παρά τις έντονες αντιδράσεις της ΕΣΕΕ, οι «μόνιμες» Κυριακές που μπορούν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα ελεύθερα παραμένουν οκτώ (8).
  • Η αρμοδιότητα καθορισμού περαιτέρω Κυριακών (πέραν των 8) μεταφέρεται από τον Αντιπεριφερειάρχη στον αρμόδιο Δήμαρχο.
  • Σε ό,τι αφορά την απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές, αυτή παραμένει η ίδια. Συγκεκριμένα, η εργασία τους αμείβεται με προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου και επιπλέον υποχρεωτική αναπληρωματική ανάπαυση ενός ρεπό σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.  Εάν ο εργαζόμενος απασχοληθεί για λιγότερες από 5 ώρες, τότε δεν οφείλεται επιπλέον ρεπό.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

 

Με εκτίμηση,

                                                                               

                                Αντώνης Μέγγουλης

                         Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ