ΕΣΕΕ-Νέα Εγκύκλιος -Δημοσίευση για το ωράριο λειτουργείας των καταστημάτων!

Θέμα: Δημοσίευση νέου ν. 5019/2023 για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων Κυρίες και Κύριοι,   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 27Α΄ – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος νόμος 5019/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 κλπ.», με τον οποίο εισάγονται –μεταξύ άλλων- και διατάξεις που αφορούν […]