Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Σύσταση Επιτροπής για τους πλειστηριασμούς !

ΧΑΝΙΑ  4/7/2023   Ο Εμπορικός  Σύλλογος Χανίων  στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και της κοινωνικής του αποστολής έχει ταχθεί σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής για τους Πλειστηριασμούς. Η Επιτροπή θα αποτελείται από 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και […]