Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Δείγμα επιστολής για εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Χανιά …………… 2016                                      Προς:       ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός Μισθωτικής Σύμβασης   Κύριε, Σε συνέχεια της προφορικής σας ενημέρωσης επί του θέματος, επιβεβαιώνουμε με την παρούσα επιστολή τη πρόταση μας για επαναπροσδιορισμό του καταβαλλόμενου μισθώματος. Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια, ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία η οποία έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, από […]

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων

1.Γενικά Με το άρθρο 15 §§ 1-10 του ν. 4013/2011 συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων.   Οι Επιτροπές είναι τριμελείς και εδρεύουν και λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. Ήδη, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, έχει συσταθεί η επιτροπή […]