Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Δείγμα επιστολής για εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Χανιά …………… 2016                                      Προς:       ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός Μισθωτικής Σύμβασης   Κύριε, Σε συνέχεια της προφορικής σας ενημέρωσης επί του θέματος, επιβεβαιώνουμε με την παρούσα επιστολή τη πρόταση μας για επαναπροσδιορισμό του καταβαλλόμενου μισθώματος. Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια, ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία η οποία έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, από […]