Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Αρχαιρεσίες έτους 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 76 Σήμερα  , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου  2012 , συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων στην αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων στον 2ο όροφο  , για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου  , Ελεγκτικής Επιτροπής  και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης  , σύμφωνα με το καταστατικό του και την […]