Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Αρ.πρωτ:7296       

 Χανιά 7/8/2017

Προς : Δήμαρχο Χανιων

Κ.Βάμβουκα Αναστάσιο

Κύριοι ,

Έπειτα από την εφαρμογή του κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Σε δρόμους που δραστηριοποιούνται εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχει ανισότητα μεταξύ των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης .Πάντα εις βάρος των εμπορικών καταστημάτων.
2. Θα θέλαμε να αποκαταστήσετε την αδικία του κανονισμού στις τέσσερις εμπορικές επιχειρήσεις που εδρέυουν στην αρχή της οδού Σκρύδλωφ (έναντι του ξενοδοχείου Ελιά ).Ο κανονισμός αυθαίρετα θεωρεί ότι δεν ανήκουν στην οδό Σκρύδλωφ .Πάντοτε το κομμάτι αυτό ,που καταλάμβαναν οι τέσσερις αυτές μικρές εμπορικές επιχειρήσεις , θεωρούνταν ως οδός Σκρυδλωφ.
3. Θεωρούμε ότι η βεβαίωση παράβασης με αριθμό (787) που βεβαίωσαν τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνάδελφο μας που δραστηριοποιείται στην οδό Τσουδερών είναι υπερβολική.

Σας παρακαλουμε όπως επιληφθείτε επι του θέματος αυτού.Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις .Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση

 

 Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γενική Γραμματέας

Βουρλάκης Νίκος                                                                  Μπινιά Ιωάννα