Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Έρευνα με θέμα “Η καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών του Δήμου Χανίων ως προς την ένδυση και την υπόδηση”