Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Χανιά 03/01/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 2024

Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σας ενημερώνει ότι ,σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων για το έτος 2024 αρχίζει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και θα λήξει τη Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες και υποχρεωτικές, ενώ η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης
είναι καταρχήν δυνητική. Στις περιπτώσεις που οι μειωμένες τιμές ξεπερνούν το 60% των πωλούμενων ειδών, τότε και μόνο τότε η αναγραφή ποσοστού καθίσταται υποχρεωτική, οπότε  επιβεβλημένα- θα αναγράφονται και τα δύο, ήτοι παλιά και νέα τιμή και ποσοστό έκπτωσης. Με βάση τον Νόμο 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 στο προαιρετικό πλαίσιο ωραρίου 11:00 – 18:00. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Οι Χανιώτες έμποροι πέραν του χαμηλού κόστους , επιπλέον διαθέτουν ισχυρό μείγμα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης προϊόντων όπως και προσωπικής ευελιξίας στη συναλλαγή τους με το καταναλωτικό κοινό . Συνεπώς οι Χανιώτες θα έχουν την ευκαιρία για ¨έξυπνες¨ αγορές από επιχειρηματίες του τόπου μας , βασισμένες -όπως πάντοτε- στους δεσμούς εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας , παραδοσιακό προτέρημα της αλληλέγγυας Κοινωνίας των Χανίων .

Στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και τους συνανθρώπους μας.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Κυριακάκη Θεοδώρα   Χουδαλάκης Αριστείδης