ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Χανιά 20/11/2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων συμμετείχε ενεργά στις 8 Νοεμβρίου στην κινητοποίηση που αφορούσε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση καταθέτοντας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ) εγγράφως τις απόψεις μας. Παράλληλα συμμετείχαμε στην προγραμματισμένη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία της ΔΟΥ την ίδια μέρα. Σας επισυνάπτουμε […]

Ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ 1080/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προβλεπόμενη από το νόμο ΠΟΛ 1080/7-4-2015 (ΦΕΚ 628Β – επισυνάπτεται στην παρούσα), η οποία ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. […]