Νέα μέτρα έως 22 Νοεμβρίου 2021 !

ΕΣΧ

Κυρίες και Κύριοι, Μόλις δημοσιευθήκαν τα νέα μέτρα που θα ισχύουν  έως 22 Νοεμβρίου (Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ69136, ΦΕΚ 5138Β΄) και τα οποία εξειδικεύουν τις πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης. Κατά τον βασικό πίνακα Α, που αφορά όλες τις δραστηριότητες, ισχύουν τα εξής: –          Χρήση προστατευτικής μάσκας α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων μόνο όσων εργάζονται […]