Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Χανιά …………… 2016

 

                                   Προς:

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός Μισθωτικής Σύμβασης

 

Κύριε,

Σε συνέχεια της προφορικής σας ενημέρωσης επί του θέματος, επιβεβαιώνουμε με την παρούσα επιστολή τη πρόταση μας για επαναπροσδιορισμό του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια, ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία η οποία έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, από το οποίο πλήττεται, αναπόφευκτα, και η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης μας σε μεγαλύτερο, οπωσδήποτε, βαθμό από τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας προσπαθεί να διατηρήσει τη δυναμική της, να συνεχίσει να παρέχει απασχόληση στους εργαζόμενους της και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκυρίας προβαίνοντας σε (όσο είναι δυνατόν) περιορισμό των εξόδων της. Παρόλα αυτά όμως δεν έχει αντιστραφεί η δύσκολη οικονομική θέση της εταιρείας μας, η οποία (προβλέπουμε με βεβαιότητα, δυστυχώς) θα επιδεινωθεί στο αμέσως προσεχώς διάστημα.

Κατόπιν τούτων είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε παραπέρα μείωση των λειτουργικών εξόδων μας, χωρίς όμως να μειώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ένα πολύ σημαντικό κονδύλι επί των γενικών εξόδων της επιχείρησης μας είναι το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των       ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου. Θεωρούμε ότι το ποσό αυτό, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα υψηλό και ζητούμε τη συνδρομή και συνεργασία σας για τον περιορισμό του.

Για τη λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αξιολογήσετε τόσο τους γενικούς παράγοντες όπως η γενική πτώση σε επίπεδο εκμισθώσεων και μείωσης των μισθωμάτων (ήδη η γενική τάση στην αγορά και στη πόλη των Χανίων είναι η μείωση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35%) όσο και τους ειδικότερους που αφορούν τη μεταξύ μας μίσθωση, όπως την άριστη, πολυετή, συνεργασία μας, τις δαπάνες στις οποίες έχουμε προβεί για την ανακαίνιση και συντήρηση του ακινήτου κ.λ.π.

Το επιθυμητό για μας ποσοστό απομείωσης του μηνιαίου μισθώματος θα ήταν της τάξης του …. για το τρέχον έτος (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβάλλεται εφεξής να ανέρχεται στο ποσό των ………………  ευρώ)  και διατήρησης του ίδιου ποσού για τα επόμενα τρία έτη, προτάσεις τις οποίες παρακαλούμε να αποδεχτείτε.

Αντιλαμβάνεστε επίσης, ότι η ενδεχόμενη μη ανταπόκριση στη πρόταση μας, θα προκαλέσει σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες στη λειτουργία μας,  με αποτέλεσμα είτε την  αναζήτηση εναλλακτικών στεγαστικών λύσεων είτε  τη προσφυγή μας στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς για την αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Κατόπιν τούτων, και εν αναμονή της έγγραφης απαντήσεως σας, την οποία παρακαλούμε να έχουμε ως την ………………..και ευελπιστώντας σε ταύτιση απόψεων και θέσεων, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση