Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Με κάθε επιφύλαξη σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να γίνει η καταβολή προς τον ΟΑΕΕ εντός του Αύγουστου των οφειλών του 3ου διμήνου που έληξαν 31 Ιούλιου, χωρίς συνέπειες, κατ´ εξαίρεση, λόγω ανωτέρας βίας.

Μετά την παρακάτω επιστολή του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στον Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Α. Πετρόπουλο, η ΕΣΕΕ συμβουλεύει τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ που δεν μπόρεσαν να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές του 3ου διμηνου μέχρι 31 Ιούλιου 2015, να το πράξουν πριν το τέλος του Αύγουστου, κανονικά στις τράπεζες, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
Συμφώνα με ανεπίσημη πληροφόρηση που έχουμε, δεν προκύπτει απώλεια των διαφόρων ρυθμίσεων, για λόγους ανωτέρας βίας από την τραπεζική αργία των τριών εβδομάδων. Ως εκ τούτου οι κωδικοί για πληρωμές του ΟΑΕΕ στις τράπεζες ακόμα και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ιούλιου θα παραμείνουν σιωπηρά ξεκλείδωτοι μέχρι το τέλος Αύγουστου. Η ΕΣΕΕ οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά και σας συμβουλεύει έστω και άτυπα να το εκμεταλλευτείτε.

Η σχετική επιστολή του Προέδρου της ΕΣΕΕ προς τον κ. Διοικητή έχει ως εξής:

«Κύριε Διοικητά,

Ως γνωστόν, η τραπεζική αργία με την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης περιορισμένου αριθμού τραπεζικών συναλλαγών, έχει προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών των τελευταίων έχει υποστεί δραματική μείωση, ως άμεση συνέπεια της διαρκώς συρρικνούμενης καταναλωτικής δαπάνης και της ανασφάλειας που επικρατεί τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία εν γένει.
Γίνεται αντιληπτό πως μέσα σε ένα τόσο αρνητικό κλίμα και λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να διευθετήσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μέχρι το πέρας του τρέχοντος μήνα, είναι πιθανό αρκετοί εξ’ αυτών να μην κατορθώσουν να ανταποκριθούν στην εμπρόθεσμη πληρωμή των εισφορών του τρίτου διμήνου προς τον ΟΑΕΕ. Τούτων δοθέντων, για λόγους “ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ” θεωρούμε πως μια προσωρινή και κατ´εξαίρεση παράταση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών του Ιουλίου, προς τον κύριο φορέα ασφάλισής τους για ένα μήνα, έως τις 31 Αυγούστου 2015, συνιστά την πλέον ενδεδειγμένη λύση, προκειμένου να επανέλθει η Αγορά σε ομαλούς ρυθμούς λειτουργίας της και καταβολής των υποχρεώσεων.
Έχοντας τη βεβαιότητα της άμεσης ανταπόκρισής σας, λόγω της κρισιμότητας του θέματος και της έλλειψης διαθέσιμου χρόνου, ευελπιστούμε στη προφανή διευθέτηση, προς όφελος του Ταμείου και των ασφαλισμένων».