ΔΕΥΤΕΡΑ: 09.00 – 14.30

ΤΡΙΤΗ: 09.00 – 14.00 & 17.30 – 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ: 09.00 – 14.00

ΠΕΜΠΤΗ: 09.00 – 14.00 & 17.30 – 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00 – 14.00 & 17.30 – 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.00 – 14.30