ΔΕΥΤΕΡΑ: 09.00 – 14.30

ΤΡΙΤΗ: 09.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ: 09.00 – 14.00

ΠΕΜΠΤΗ: 09.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.00 – 14.30